Kabalikat Malaya Zambales Civic Action Group

NTC Office Order 14-03-93 / SEC Reg No. CN 2006-10991

Contact Us

We'd love to hear from you!  Fill out the form and we'll get back to you as soon as we can.


Testimonials

  • "Gawin po nating makabuluhan ang pagiging miyembro natin... hindi lamang sa kung ano pa man ang ating reasons bagkus ang PAGTULONG SA MGA NANGANGAILANGAN ay makabahagi po tayo ng..."
    3430 po... handang maglingkod sa tao!
  • "Ang KMZ po ay isang grupo na ang lahat ng members ay volunteer hindi po ito nakapaloob sa government agency. Sariling sikap at hirap ang mga members. Iba't-ibang kalse din ang s..."
    3402
    KMZ sa aking palagay

Recent Videos

175 views - 0 comments
218 views - 0 comments
265 views - 1 comment